Jelena Bulatović i Slobodan Miljković: Na Kosovu ima perspektive za mlade, potreban aktivizam i zajedništvo

U cilju oživljavanja i pokretanja društvenih aktivnosti u Centru građanske energije u Gračanici, ali i u cilju aktivirnja građana, posebno u doba pandemije, Komunikacija za razvoj društva (CSD) je organizovala debatu na temu “CEC u službi mladih”, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

O položaju mladih na Kosovu, govorili su Jelena Bulatović direktorka organizacije “Centar manjinske zajednice” iz Gračanice i Slobodan Miljković, master sociologije, član NVO “Kulturno sklonište KRIK” iz Kamenice. Debata je organizovana u saradnji sa NVO Omoniom i produkcijom Gračanica Onlajn, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Bulatovićeva i Miljković su se složili da je potrebno veće angažovanje mladih u društvenim procesima na Kosovu, ali i bolje razumevanje problema mladih od strane donosilaca odluka. Problemi mladih na Kosovu su zajednički, bez obzira na nacionalnu pripadnost, a da bi se prevazišli, potrebna je saradnja svih zajednica.