Mladi Srbi zabrinuti za svoju budućnost na Kosovu

Nezadovoljavajući položaj mladih Srba na Kosovu dodatno je pogoršala epidemija korona virusa, kažu mladi ljudi iz opštine Gračanica, tvrdeći da su i pre i pole živeli u izolovanim sredinama, a u „improvizovanim uslovima“. Mladi smatraju da se i lokalne i centralne institucije dovoljno ne angažuju kako bi poboljšale položaj mladih iz svih zajednica i da ih se donosioci odluka ste samo u predizbonim kampanjima, kako bi obećanjima osvojili političke poene. O položaju mladih Srba na Kosovu, danas su govorili Tamara Vučić iz „Centra za mir i toleranciju“ i Petar Đorđević iz „Mlade aktivne Gračanice“, na debati „CEC u službi mladih“.

Nezadovoljavajući kvalitet života isključivo u ruralnim sredinama, još uvek krhka sloboda kretanja, nedovoljan izbor zanimanja u srednjim školama, udaljeni univerzitetski centri u kojima mogu da se školuju na svom jeziku, nedostatak posla u struci i niska primanja, kao i nedostatak kulturnih događaja, najvažniji su razlozi što mladi Srbi žele da odu sa Kosova, složili su se Tamara Vučić i Petar Đorđević, dodavši da bi rešenje za ublažavanje problema bilo otvaranje barem jedne visokoškolske institucije na teritoriji opštine Gračanica.

Iz lokalne samouprave poručuju da ulažu u mlade, renoviraju škole, grade stanove za mlade bračne parove, otvaraju radna mesta, a i organizacije civilnog društva, pomažu koliko je u njihovoj moći. Međutim, učesnici debate, kao i anketirani mladići i devojke, misle da se o tome više priča, nego što je to vidljivo na terenu. Rad na sebi, formalno i neformalno obrazovanje, građanski aktivizam i neprestana borba za bolje sutra uz otbvoren i jasan nastup pred donosiocima odluka, obavezno je kako bi mladi Srbi, ali i sotali, napredovali i bili uspešni, stav je Tamare Vučić i Petra Đorđevića. Oni takođe pozivaju mlade iz većinske zajednice na saradnju, jer su problemi mladih na Kosovu zajednički, bez obzira kojoj zajednici pripadaju.

Debatu „CEC u službi mladih“, održanu u Centru građanske energije, organizovala je NVO „Komunikacija za razvoj društva“, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, u saradnji sa NVO „Omonia“, a u okviru projekta „Energija u doba korone“.