Transparentnost rada opština

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Opština Gračanica

Iako budžetom nema predviđena sredstva za bilten, nema ni jedno javno glasilo, opština Ranilug koristi pogodnost društvenh mreža kako bi obaveštavala građanstvo o svojim aktivnostima. Šta im građani zameraju, a zbog čega su zadovoljni njihovim radom?


Obaveštavanje građana i njihovo učešće u javnim debatama kao i njihovi predlozi za važna rešenja, nije jedini problem s kojim se suočavaju zaposleni u opštini Novo Brdo. Organizacija javnog prevoza i saradnja sa civilnim sektorom, koji se ovde tek razvija, kako ističu u loklanoj samoupravi, predstavljaju imperativ za predstojeći period.


Koliko su opštinske Vlasti u Klokotu zaista servis svojih građana. Prepoznaju li potrebe stanovništva i koliko su spremne da na njih odogovore? Koliko je do sada urađeno u ovoj lokalnoj samoupravi, koji poslovi predstoje, koliko je ona transparenta i šta o tome kažu vlasti, šta građani, a šta civilni sektor? Više pojedinosti u prilogu.


Da li je i koliko Opština Gračanica transparentna? Koliko građani veruju izabranim predstavnicima i opštinskim službenicima? Šta kaže vlast, a šta građani? Pogledajte u prilogu.


Vidljive su pozitivne promene u opštini Parteš, ali samo osnažen civilni sektor može građane da upozna sa njihovim pravima u vezi sa transparetnošću rada opštine Parteš. Više o transparentnosti u ovoj opštini pogledajte u prilogu.