Život na manjinski način

NVO Omonia trenutno sprovodi projekat pod nazivom “Život na manjinski način”, koji podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo iz Prištine.

Projekat obuhvata proizvodnju tri televizijske i tri radio emisije, u trajanju od 25 minuta, kao i 10 pisanih reportaža u formi web članaka, o životu manjinskih zajednica na Kosovu, kroz predstavljanje života Albanaca na severu Kosova i Srba u opštinama Peć i Priština.

Opšti cilj projekta je podizanje stepena informisanosti o životu manjinskih zajednica na Kosovu u cilju pospešivanja međusobne saradnje i uspostavljanja poverenja, ali i skretanja pažnje široj javnosti i donosiocima odluka na probleme sa kojima se sreću manjine na Kosovu, kroz produkciju i emitovanje dokumentarnih filmova o životu Srba u opštinama sa albanskom većinom (Priština i Peć) i životu Albanaca u opštinama sa srpskom većinom (opštine na severu Kosova).

Sekundarni cilj televizijskih i radio emisija, kao i pisanih reportaža, jeste doprinos ostvarivanju vladavine prava kroz medijski (javni) pritisak na rad institucija na lokalnom i centralnom nivou kroz ukazivanje na konkretne i tipične slučajeva kršenja ljudskih prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na Kosovu.