Language Officer

U decembru 2016. godine, autor spota o korišćenju mobilne aplikacije za prijavljivanje nepoštovanja Zakona o upotrebi jezika, bio je Vladislav Ćup, član NVO Omonia. Spot pod nazivom „Language Officer, projekat je Nevladine organizacije „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD),  koji je podržao USAID i Kancelarija poverenika za jezike. Zakon o upotrebi jezika, koji je jedan od najboljih u Evropi, nežalost, na terenu se vrlo loše ili, u nekim oblastima, nikako ne primenjuje. Kancelarija poverenika za jezike, i pored ogromnog truda, ne može sama da rešava taj problem. Potrebna je saradnja građana i civilnog sektora, koji bi trebalo da prijave sve nepravilnosti na koje naiđu, kada je u pitanju Zakon o upotrebi jezika. Zbog toga je urađena i aplikacija za mobilni telefon, koja će olakšati i ubrzati prijave nepoštovanja pomenutog zakona, kancelariji poverenika za jezike. Kompletan spot, uradila je naša produkcija.