Karanfil na godinu

Decembra 2016. godine, produkcija GračanicaOnlajn, koja je projekat NVO Omonia, snimila je dokumentarni film „Karanfil na godinu“, u okviru projekta Nevladine organizacije „Komunikacije za razvoj društva“ (CSD), koji je finansiran iz programa USAD-a „Unapredimo Kosovo zajedno“. Tema filma su imovinska prava žena na Kosovu. Itervjuisali smo osamnaest sagovornika i sagovornica, na teritoriji čitavog Kosova, oba pola, različitog obrazovanja i godina starosti. Sagovornici su nam bili žene sa sopstvenim primerima nepoštovanja njihovih imovinskih prava, advokati, sudije, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, kao i eksperti, koji se bave ovom temom. Posetili smo šest javnih skupova i debata, na kojima se razgovaralo o imovinskim pravima žena. Takođe, snimili smo kompletne pokrivalice za film, što uključuje snimanje dokumentacije, starih predmeta i kuća, kao i sve ostalo što je potrebno za montažu tridesetmiutnog filma, u Prizrenu, Prištini, Mitrovici (sevrnoj i južnoj), Klini, Čaglavici, Lapljem Selu i Gračanici.