I mi živimo ovde

Uz podršku Kancelarije za pitanja zajednica Vlade Kosova, početkom  januara 2017. godine, završili smo projekat pod nazivom „I mi živimo ovde“. U okviru ovog projekta, objavili smo 21 tekst o aktivnostima Kancelarije za zajedice, kao i drugih predstavnika Srba u kosovskim institucijama, koje su za cilj imale poboljšanje kvaliteta života manjinskih zajednica na Kosovu. Takođe, na sajtu GračanicaOnlajn, objavili smo dvadeset kritičkih autorskih tekstova, čiji je cilj bio dobronamerna kritika loših pojava u kosovskom društvu, u cilju njihovih prevazilaženja.