Aktivnosti

 • Snimanje radio i tv reportaža i priloga;
 • Snimanje dokumentarnih filmova;
 • Organizovanje stručnih i obrazovnih skupova, okruglih stolova, seminara, tribina i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja;
 • Podsticanje učešća građana u nadzoru i sprovođenju javnih politika, ostvarivanju javnog interesa i nadzoru javnih finansija,
 • Istraživanje i publikovanje izveštaja, priručnika brošura i uputstava;
 • Aktivnosti od značaja za unapređivanje položaja marginalizovanih zajednica;
 • Zastupanje interesa u javnosti o pozitivnim društvenim, kulturnim i ekonomskim promenama;
 • Razvijanje aktivnog odnosa građana i institucija prema medijima i javnom delovanju uopšte;
 • Prikupljanje i distribucija informacija, objavljivanje informacija na internetu, kao i pomoć medijima u praćenju i izveštavanju.
 • Rad na povezivanju i saradnji sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama;
 • Organizovanje multietničkih kampova sportskog i kulturnog sadržaja;
 • Organizovanje konferencija za novinare, debata, okruglih stolova i javnih tribina o političkim temama, kao i o životnim temama i problemima svih građana Kosova